Background Image
  • Domů
  • ujistěte se, že ji celou naplníte tam, kde bývaly kosti nohou. V tomto okamžiku by bylo ideální přidat další vrstvu koření.